Mgr. Jana Kunová, PhD. - psychológ

Zameranie:

 

Pracujem s  deťmi aj dospelými.


Profil: 

Som absolventkou Trnavskej univerzity v Trnave v odbore psychológia. Absolvovala som psychoterapeutický výcvik so zameraním na Logoterapiu V. Frankla (logos=zmysel) a výcvik v Psychotraumatológii a EMDR metóde (pomoc ľuďom po náročných a traumatických udalostiach). Mám dlhoročnú odbornú prax v poradenskej psychológii.

Miesto a spôsob poskytovania služby: 

osobne: Bratislava centrum

online stretnutia: (Skype, WhatsApp, Zoom a i.).

 

Individuálne stretnutie trvá 50 alebo 90 minút. Nácvik relaxácie zvyčajne
30 minút.

Sedenia sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka (nie sú hradené poisťovňou).

Na stretnutie je potrebné sa vopred objednať mailom.

Ponúkam konzultácie ohľadom:

prevencie vyhoreniapsychosomatických chorôb, edukáciu o psychohygiene a duševnom zdraví.

Ponúkam pomoc aj pri: 

  • vzdelávacích a výchovných problémoch (poradenstvo rodičom, ale aj deťom, adolescentom a VŠ študentom),
  • v otázkach zmyslu života (konkrétnych životných situácií),
  • sebapoznávaní (obraz o sebe a osobnostný rast),
  • profesionálnej orientácii a kariérnom poradenstve, práci na kvalitných medziľudských vzťahoch (pracovných, súrodeneckých, školských, medzigeneračných, partnerských - nie však párové
    poradenstvo)
  • nácvik relaxácie